Drzwi wewnętrzne umożliwiają komunikację wewnątrz budynków, przy czym:
– wejściowe do mieszkań i pomieszczeń – stanowią zamknięcie otworu budowlanego w ścianie wewnętrznej, pomiędzy klatką schodową lub korytarzem a pomieszczeniami,
-wewnątrzlokalowe – stanowią zamknięcie otworu budowlanego w ścianie wewnętrznej pomiędzy pomieszczeniami.


     Drzwi wewnętrzne stosowane są w następujących obiektach:
– budynki mieszkalne jednorodzinne,
– budynki mieszkalne wielorodzinne,
– budynki zamieszkania zbiorowego (hotele, domy wypoczynkowe, internaty itp.),
– budynki użyteczności publicznej (administracji publicznej, nauki, opieki zdrowotnej, handlu itp.),
– budynki przemysłowe (produkcyjne),
– budynki magazynowe.


     Drzwi podlegają różnym podziałom, z których najistotniejszymi są:
– ze względu na rodzaje stosowania:
     – ogólnego stosowania (bez wymagań w zakresie odporności ogniowej i/lub dymoszczelności),
     – o deklarowanej klasie odporności ogniowej,
– ze względu na sposób otwierania:
     – rozwierane,
     – przesuwne,
     – rskładane,
     – wahadłowe,
     – obrotowe,
– ze względu na materiały, z których są wykonane:
     – drewniane i/lub z materiałów drewnopochodnych,
     – metalowe, głównie stalowe i aluminiowe,
     – z tworzyw sztucznych,
– ze względu na ilość skrzydeł:
     – jednoskrzydłowe,
     – dwuskrzydłowe,
     – wieloskrzydłowe (np. czteroskrzydłowe drzwi przesuwne teleskopowe),
– ze względu na kierunek otwierania:
     – lewe i prawe,
     – otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz pomieszczenia,
– ze względu na budowę skrzydła:
     – płytowe,
     – płycinowe,
     – klepkowe,
     – płaszczowe,
     – szkieletowe z kształtowników.